gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Брзи линкови

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Да ли сте задовољни изгледом и функионалностима нашег сајта?
 
Cenovnik usluga grejanja i dimničarskih usluga

CENA GREJANJA STAMBENOG PROSTORA, POSLOVNOG PROSTORA I PROSTORA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

      Jed. mere

Cena

din.

PDV

10⁄

Ukupno

din.

  1

CENA GREJANJA ZA

GREJNU SEZONU 

2016/2017

Fiksni deo 32,26   3,227
35,49
Varijabilni  deo kWh 5,54  0,55
6,09

NAPOMENE:

1. Korisnici koji su isključeni sa sistema daljinskog grejanja, a imaju indirektno grejanje, zadužuju se za fiksni deo naknade.

2. Fiksni deo se naplaćuje za period od 15.10. (12 meseci), a varijabilni deo prema ostvarenoj potrošnji iz prethodnog meseca (očitavanje kalorimetra).

3. U slučaju kvara na kalorimetru, za dane kada kalorimetar treba da radi, varijabilni deo se računa prema očekivanoj potrošnji za taj period, uzimajući u obzir spoljnu temperaturu i instalisanu snagu odnosno kvadraturu objekta.

 

CENOVNIK NADOKNADE - PARTICIPACIJE ZA PRIKLJUČENJE NA TOPLOVODNI SISTEM

RB Opis Cena sa PDV-om
1.  Nadoknada - participacija za priključenje stana ili poslovnog prostora u objektima zajedničkog stanovanja sa toplopredajnom stanicom po 1 KW angažovane snage koji korisnik dokazuje projektom centralnog grejanja sa odobrenjem za građenje
9.600,00
2. Cena izvođenja priključka na toplovodni sistem se utvrđuje za svaki pojedinačni priključak posebno zbog različitih dimenzija i dužina
 

CENOVNIK DIMNIČARSKIH USLUGA

RB Opis Cena sa PDV-om
1.  Pregled i prijem dimovodnog objekta sa izdavanjem atesta čiji je energent gas za fizička lica po dimovodnom objektu
500,00
2. Pregled i prijem dimovodnog objekta sa izdavanjem atesta čiji je energent gas za pravna lica po dimovodnom objektu
3.600,00
3. Pregled i prijem dimovodnog objekta sa izdavanjem atesta čiji je energent čvsto gorivo za fizička lica po dimovodnom objektu 240,00
4. Pregled i prijem dimovodnog objekta sa izdavanjem atesta čiji je energet čvrsto gorivo za pravna lica po dimovodnom objektu 1.800,00
5. Čišćenje dimnjaka za fizička lica po jednom dimnjaku 360,00
6. Čišćenje dimnjaka za pravna lica po jednom dimnjaku 1.800,00

Cenovnik u primeni od 01.12.2016. godine