gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Брзи линкови

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Да ли сте задовољни изгледом и функионалностима нашег сајта?
 
Депонија

Депонија општине Темерин се налази на регионалном путу Оџаци-Жабаљ на деоници Сириг-Темерин, на 2 км удаљености од последљих кућа у Темерину. Од шездесетих година прошлог века користи се за одлагање смећа. Депонија је санирана 2012. године чиме су отклоњени негативни утицаји на животну средину и омогућено је одлагање отпада у складу са важећим законима Републике Србије. Тело депоније је хидроизоловано тако да је спречено загађење подземних вода процедним водама из одложеног смећа. Приликом санације извршена је уградња биотрнова за ослобађање депонијског гаса што је допринело смањењу ризика од појаве експлозија и пожара на самој депонији. Прилог о санацији депоније можете погледати кликом на следећи линк: http://www.youtube.com/watch?v=D5Ks3i85r-Q

Према класификацији темеринска депонија је предвиђена за одлагање чврстог комуналног и инертног отпада. Одлагање отпада на депонији се врши према важећем Ценовнику. Депонија је отворена сваким даном осим недеље у следећим терминима:

Радно време

Период

Сатница

Летње радно време

01.03. - 01.10.

0900 - 1900 ч

Зимско радно време

01.10. - 01.03.

0800 - 1600 ч

Класификација отпада који је дозвољено, односно, није дозвољено одлагати на депонији:

Дозвољено

Није дозвољено

- чврсти комунални отпад из домаћинства

- течни отпад

- комерцијални отпад

- медицински и ветеринарски отпад

- папир

- биоразградиви отпад из пољ. производње

- картон

- батерије и акумулатори

- одећа

- отпадна уља

- текстил

- отпадне гуме

- пластика (ПЕТ, ПВЦ)

- електронски и електрични отпад

- кућни баштенски отпад

- флуоресцентне цеви које садрже живу

- кухињски биоразградиви отпад

- отпад који садржи ПБЦ

- инертни - грађевински отпад и отпад од рушења

- отпадна возила

- земља

- боце под притиском

- камење

- одвојено сакупљене секундарне сировине

- цреп и опека

- индустријски отпад

- керамичке плочице и санитарија

 

- ломљени бетон

 

ЈКП "Темерин" је у жељи да сачува ефекте радова на уређењу депоније и правилног третмана и депоновања отпада 2012. године набавило радну машину "компактор" која комунални отпад сабија и тиме омогућује да се на одређеној површини депоније одложи већа количина комуналног отпада, а да то не наруши изглед саме депоније.