gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Брзи линкови

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Да ли сте задовољни изгледом и функионалностима нашег сајта?
 
Јавне набавке
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39. stav 5.  Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12 , 14/2015. i  68/2015.) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje 

P   O   Z   I   V

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga -

- SERVISIRANJE PUMPI I ELEKTROMOTORA NA VODOVODU, TOPLANI, BAZENU I PREČISTAČU PO POTREBI ZAMENA ISTIH-

       Broj javne nabavke : JNMV  2- 20 / 2020

 

BR Naziv dokumenta Preuzimanje
1. Poziv za podnošenje ponuda pdf-download
2. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39. stav 5.  Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12 , 14/2015. i  68/2015.) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje 

P   O   Z   I   V

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga -

- IZNAJMLJIVANJE MEHANIZACIJE ZA ZEMLJANE RADOVE -

       Broj javne nabavke : JNMV  2- 19 / 2020

 

BR Naziv dokumenta Preuzimanje
1. Poziv za podnošenje ponuda pdf-download
2. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39.,57. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

P   O   Z   I   V

za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 

- nabavka dobara -

- javna nabavka elektromaterijala raznog - javna rasveta i ostalo, sportska hala, vašar -

 Redni broj javne nabavke male vrednosti  2 - 18 - 2020.

 

 
JAVNA NABAVKA - POKRETANJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA

alt

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Мишљења Управе за јавне набавке  број 404-02-2223/20 од 15.05.2020. године, заведен код наручиоца, дана 19.05.2020. године под бројем 15041/2020, Одлуке  о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  број 2-17-3/2020 од 22.05.2020. године, Комисијa за јавну набавку мале вредности  именована решењем  број 2-17-4/2020 од дана 22.05.2020. године, доноси:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА OksiHLOROGEN-a

 

 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39. stav 5.  Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12 , 14/2015. i  68/2015.) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje 

P   O   Z   I   V

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga -

-usluge pokretne korpe za javnu rasvetu i zelenilo-

       Broj javne nabavke : JNMV  2- 16 / 20

 

BR Naziv dokumenta Preuzimanje
1. Poziv za podnošenje ponuda pdf-download
2. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
3. Odluka o dodei Ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
 
Страна 1 од 38