gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Brzi linkovi

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Da li ste zadovoljni izgledom i funkcionalnostima našeg sajta?
 
Vodovod
Proizvodnja i distribucija vode

JKP "Temerin" upravlja sa sistemom za vodosnabdevanje za naselja: Temerin (MZ Temerin i MZ Staro Đurđevo), Sirig i Bački Jarak. U sistemu za vodosnabdevanje uključeno je nekoliko izvorišta koja se nalaze na više lokacija. Najvažnije i najveće je izvorište "Vašarište" u samom Temerinu, zatim izvorište Staro Đurđevo, Bački Jarak i Sirig. Ukupno, JKP "Temerin" raspolaže sa 17 duboko bušenih bunara sa pet izvorišta.

Naselje Temerin se snabdeva pijaćom vodom sa dva izvorišta: "Vašarište" koje se nalazi u zapadnom delu naselja sa sedam eksploatacionih bunara i svi su aktivni i izvorišta "Staro Đurđevo" sa dva eksploataciona bunara i oba su u funkciji.

Naselje Bački Jarak takođe ima dva izvorišta. Jedno izvorište je u samom naselju na početku, sa tri aktivna bunara. Drugo izvorište "Livadice" sa jednim bunarom koji se eksploatiše sezonski u letnjem periodu kad je najveća potrošnja.

Naselje Sirig ima jedno izvorište sa tri aktivna bunara i jednim bunarom koji još nije pušten u eksploataciju.

CRPNA STANICA TEMERIN - Vašarište

Bunar Izgrađen Dubina
Tehnički kapacitet
B-1 1972. 120 m nije u funkciji od 30.11.2011. god.
B-2 1973. 120 m u kvaru od maja meseca 2012. god.
B-3 1986. 160 m

900 lit/min = 15 lit/sec

B-4 1986. 160 m

360 lit/min =   6 lit/sec

B-5 1986. 160 m

600 lit/min = 10 lit/sec

B-6 1986. 159 m

600 lit/min = 10 lit/sec

B-7 1988. 161 m

600 lit/min = 10 lit/sec

B-8 2011. 170 m 900 lit/min = 15 lit/sec

CRPNA STANICA STARO ĐURĐEVO - kod bivšeg hmeljarnika

Bunar Izgrađen Dubina
Tehnički kapacitet
B-1 1996 156 m 500 L / min
B-2 1999 155 m 1000 L / min

CRPNA STANICA BAČKI JARAK

Bunar Izgrađen Dubina
Tehnički kapacitet
B-1 1998 130 m 500 L / min
B-2 1992 130 m 600 L / min
B-3 2002 130 m 600 L / min
B-4 1997 130 m 500 L / min

CRPNA STANICA SIRIG - Izvorište u Dobrovoljačkoj ulici

Bunar Izgrađen Dubina
Tehnički kapacitet
B-1 1978 135 m 400 L / min
B-2 1982 135 m 400 L / min
B-3 1986 135 m 400 L / min

Dužina vodovodne mreže u opštini Temerin procenjuje se na 150km sa ukupno 200 hidranata.

U sadašnjem trenutku proizvodnja vode za piće koje se eksploatišu sa izvorišta količinski delimično zadovoljavaju potrebe građana opštine Temerin, ali ne zadovoljavaju po kvalitetu, zbog povećanog sadržaja arsena. 2003. god. stavljena je zabrana na korišćenje vode za piće i pripremu hrane od strane sanitarne inspekcije i ista je još na snazi.

Kategorija: Vodovod
 
Isključenje i ponovno uključenje korisnika

 

Stranica je u pripremi

Kategorija: Vodovod
 
Vanredno vodosnabdevanje

 

Stranica je u pripremi

Kategorija: Vodovod
 
Popravka, zamena i premeštaj vodomera

 

Stranica je u pripremi

Kategorija: Vodovod
 
Priključenje na vodovodnu mrežu

POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA VODOVODNU MREŽU

1. Podneti Zahtev za izdavanje saglasnosti za priključenje na vodovodnu mrežu . Uz Zahtev koji je tipski i popunjava se u Službi komercijale JKP-a potrebno je priložiti potvrdu o vlasništvu  ( rešenje iz katastra , kupoprodajni ugovor i sliočno) i kopiju lične karte.

2. Nakon dobijanja saglasnosti i uplate za dobijanje iste potrebno je uplatiti troškove priključenja na vodovodnu mrežu ( materijal za izradu , nabavka i transport materijala , izrada i montaža kompletnog priključka) i taksu za ostvarivanja prava na priključak. Nakon izvršenih uplata korisnik je stekao pravo na priključenje na vodovodnu mrežu.

3. Da bi Služba vodovoda JKP-a izvršila priključenje na vodovodnu mrežu potrebno je da korisnik izradi šaht i izvede ulične radove.

Detaljna uputstva o izgledu, izradi šahta i izvođenju uličnih radova se mogu preuzeti klikom na link:

 

RB Naziv dokumenta Preuzimanje
1. Uputstvo o izgledu, izradi šahta i izvođenju ulični radova pdf-download

 

 

 

Kategorija: Vodovod