gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Brzi linkovi

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Da li ste zadovoljni izgledom i funkcionalnostima našeg sajta?
 
O nama

JKP "Temerin" Temerin je javno preduzeće koje je osnovala Skupština opštine Temerin.

Delatnosti koje obavljamo i usluge koje pružamo našim građanima su od izuzetne važnosti. Na osnovu njihovog kvaliteta meri se i kvalitet života u našoj sredini.

Suočeni sa izuzetnom odgovornošću koju nosi obavljanje komunalnih pre svega, a i ostalih delatnosti, svesni smo neophodnosti stalnog kontakta sa građanima - korisnicima naših usluga.

Ovaj sajt nam omogućuje da našim građanima, poslovnim partnerima i ostaloj javnosti predstavimo Politiku kvaliteta, kao i JKP "Temerin" uopšte. U isto vreme omogućili smo korisnicima naših usluga da, pored redovnog informisanja, svojim primedbama, sugestijama i pitanjima direktno utiču na kvalitet našeg rada i usluga koje im pružamo.

alt

Javno komunalno preduzeće "Temerin" Temerin osnovano je "Odlukom o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća 'TEMERIN' Temerin" koju je na svojoj 8.sednici održanoj 25. juna 1997.godine donela Skupština opštine Temerin.

Ovom Odlukom u sastav Javnog komunalnog preduzeća "Temerin" Temerin ušle su :

  • Javno stambeno-komunalno preduzeće "Budućnost"
  • Javna ustanova "Centar za fizički kulturu"
  • Društveno preduzeće "Montaža"
  • Preduzeće za trgovinu i usluge "Temerin MZ"

a Mesne zajednice Bački Jarak, Staro Đurđevo i Sirig su vršenje komunalnih delatnosti na svojim teritorijama, koje su ranije one vršile, prenele na novoformirano Preduzeće.

JKP "Temerin" Temerin upisano je kod Privrednog suda u Novom Sadu posl. br. Fi 2041/97 dana 03.07.1997. godine.

Preduzeće je registrovano kao Javno komunalno preduzeće sa 100% državnim kapitalom.

Naknadno u sastav JKP "Temerin" Temerin je Rešenjem Trgovinskog suda u Novom Sadu br. Fi 3078/2004. pripojeno AD "Servis 1. maj" trgovina, usluge i obrazovanje.

Rešenjem br. 25531-2456-1/2005 izvršen je upis u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Beograd.

Kod ovog pripajanja akcionari su se odrekli akcija u korist državnog kapitala.

Prilikom formiranja JKP "Temerin" Temerin je preuzelo radnike, objekte, opremu i vozni park udružilaca.