gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Brzi linkovi

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Da li ste zadovoljni izgledom i funkcionalnostima našeg sajta?
 
Javne nabavke
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39. 57. i 60. stav 1. tačka 2  Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12 , 14/2015. i  68/2015.) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje 

P   O   Z   I   V

za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga -

SERVISIRANJE PUMPI I ELEKTROMOTORA I PO POTREBI ZAMENA ISTIH, ZAMENA BUNARSKIH PUMPI, ELEKTRIČNIH MOTORA I BUNARSKE GLAVE ( 5 KOM. )

                                                                  Broj javne nabavke  2-17/18

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39.,57. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

P   O   Z   I   V

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti       

- nabavka dobara -

NABAVKA AGREGATA ZA STRUJU

 

       Broj javne nabavke 2- 16/ 2018

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39. 57. i 60. stav 1. tačka 2  Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12 , 14/2015. i  68/2015.) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje 

P   O   Z   I   V

za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga -

Iznajmljivanje mehanizacije za zemljane radove

                                                                  Broj javne nabavke  2-12/18

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39.,57. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

P   O   Z   I   V

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti       

- nabavka dobara -

NABAVKA KONTEJNERA 1,1 M3

 

       Broj javne nabavke 2- 14/ 2018

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                    

                                                                                                                               P O Z I V                               za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti – nabavka dobara

                                                                             – građevinskog materijala

 
                                                                          Broj javne nabavke - 2- 15  / 2018

 

Kategorija: Javne nabavke
 
Strana 1 od 26