gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Brzi linkovi

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Da li ste zadovoljni izgledom i funkcionalnostima našeg sajta?
 
Javne nabavke
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                    

                                                                                                                               P O Z I V                               za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti u otvorenom postupku

                                                 – nabavka dobara - GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 

 
                                                                          Broj javne nabavke:  2- 18 / 2019

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39.,57. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

P   O   Z   I   V 

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti       

- nabavka usluga -

SERVISIRANJE PUMPI I ELEKTROMOTORA I PO POTREBI ZAMENA ISTIH, ZAMENA BUNARSKIH PUMPI, ELEKTRIČNIH MOTORA I BUNARSKE GLAVE ( 5 KOM. ) - 

       Broj javne nabavke 2 - 16 / 2019

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 39.,57. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

P   O   Z   I   V 

                     za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti       

- nabavka usluga -

IZNAJMLJIVANJE MEHANIZACIJE ZA ZEMLJANE RADOVE - 

       Broj javne nabavke 2 - 15 / 2019

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                    

                                                                                                                               P O Z I V                               za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti radova u otvorenom postupk

 REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE U OPŠTINI

                                                        TEMERIN

 

 
                                                                          JNVV:  2- 13 / 2019

 

Kategorija: Javne nabavke
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

 

Na osnovu člana 15. Pravilnika o licitaciji ugostiteljskih sadržaja, prodajnih mesta i rekreativnih sadržaja na bazenu u Temerinu, broj 1795 /19 od dana 06.0.2019. godine (  u daljem tekstu : Pravilnik) i Odluke broj : 2287 /19 od dana 10.06.2019. godine JKP " Temerin " Temerin objavljuje

 

J   A   V   N   I     P   O   Z   I   V

za podnošenje ponuda za davanje u zakup prodavnice mešovitih artikala - prodajno mesto broj 3 na bazenu u Temerinu

 

 

Kategorija: Javne nabavke
 
Strana 1 od 33