НАСТАВАК РАДОВА У УЛИЦИ МИКЕ АНТИЋА

Радови на атмосферској канализацији у улици Мике Антића у МЗ Старо Ђурђево се настављају данас. Уколико временски услови дозволе, за чекивати је да би посао могао до краја недеље приведен крају.

Подсетимо, ЈКП „Темерин“ је овај радни задатак добило од Општине. Наша грађевинска екипа је на терену, копа одговарајући канал, поставља цеви за одвођење атмосферских вода ка упијајућем каналу на крају улице, а предвиђени су и радови на бетонирању одговарајуће риголе и увођење цеви у упијајући канал. Радови су обимни, али ћемо се потрудити да све буде урађено онако како то правила струке захтевају.