ИСПИТИВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ (ВИДЕО)

На изворишту у МЗ Старо Ђурђево у функцији је истражно постројење, у ком високо обучени стручни кадрови Природно-математичког факултета врше испитивања над сировом, непрерађеном водом из бунара. На основу тих испитивања ће се донети одлука коју ће технологију примењивати будућа фабрика воде.