Наши инкасанти су кренули са поделом рачуна за јун месец. Тренутно се подела врши у 1МЗ Темерин, а затим ће се и у осталим МЗ делити рачуни.