ОБУСТАВЉА СЕ ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈИ

До даљег се обуставља одлагање грађевиснког отпада на депонији, која се налази на путу Темерин-Сириг.
Кућни отпад и отпадне воде се могу и даље одлагати.