ОБУСТАВЉА СЕ ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ

До даљег, за правна и физичка лица, на депонију није дозвољено одлагање комуналног и грађевинског отпада.
Ова забрана се не односи на службе ЈКП Темерин и на услужну делатност фекалних цистерни.