ОДРЖАН САСТАНАК ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП „ТЕМЕРИН“

Данас је у спортској хали одржан састанак колектива ЈКП „Темерин“, на ком је в.д. директор Драган Бјељац, са сарадницима, предочио запосленима детаље предлога Колективног уговора. Треба напоменути да ЈКП „Темерин“ дужи низ година није имао потписан Колективни уговор, па је на снази Правилник о раду, као законска обавеза, да би се запосленима омогућио законски минимум права и принадлежности.
У намери да се напокон потпише Колективни уговор у ЈКП „Темерин“, који је значајно повољнији од Правилника о раду, сазван је овај састанак, на који су се одазвали сви запослени, којима је процес рада то дозволио, припадници две синдикалне организације у предузећу, као и запослени који нису синдикално организовани.