Оглас о јавној лицитацији за давање у закуп места на пијаци