Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

ВЕСТИ

Снабдевање водом је уредно, без застоја и већих кварова, који би могли утицати на рад постројења, или на уличну мрежу.
Данас ће се скупљати и односити опало лишће на Западном гробљу у Темерину. ЈКП "Темерин" се стара да, поред осталог,
Снабдевање водом је на уобичајеном нивоу, а дежурне екипе ЈКП "Темерин" више пита дневно врше контpолне обиласке свих црпних станица
Екипе ЈКП "Темерин" су посуле со у централним деловима наших месних заједница. Посути су прилази важнијим раскрсницама, на местима где
Снабдевање водом у нашој општини је уобичајено и нема озбиљнијих застоја. У случају евентуалних проблема, благовремено ћемо вас известити.
Због веома ниских спољних температура, које отежавају рад хидрауличних система на камионима, скупљање и одношење смећа се данас одвија спорије
Gyors fordítás