ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА НОРМАЛИЗОВАНО

Након одређених проблема са механизацијом у претходном периоду, када су температуре биле веома ниске, скупљање и одношење кућног смећа је нормализовано. Посебно апелујемо на наше суграђане, који износе у џаковима пепео од ложења, да га не износе уколико није у потпуности угашен, јер може доћи до пожара у камиону, или… ЧИТАЈ ДАЉЕ…„ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА НОРМАЛИЗОВАНО“

ОПАСНОСТ ОД ЗАМРЗАВАЊА ВОДОМЕРА

Из наше службе Водоснабдевања упозоравају да, због ниских спољних темература, може доћи до смрзавања воде у водомеру, што би проузроковали квар механизма, али би највероватније довело и до пуцања стакла. Уколико би стакло водомера пукло, чим би се повратила циркулација воде, дошло би до константног неконтролисаног изливања воде у шахт,… ЧИТАЈ ДАЉЕ…„ОПАСНОСТ ОД ЗАМРЗАВАЊА ВОДОМЕРА“

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У УЛ. МИКЕ АНТИЋА

По налогу Општине, данас радимо на уређењу атмосферске канализације у улици Мике Антића у МЗ Старо Ђурђево. Атмосферске воде су у тој улици већ дуже време проблем и данас ћемо га решити. Поставићемо одводне цеви, које ће атмосферску воду спроводити до упојног канала на крају улице.

СЕЧЕЊЕ СТАБАЛА И ГРАНА

Данас радимо на сечењу стабала и орезивању грана, које угрожавају ваздушне инсталације. Молимо наше суграђане, који наиђу на неку од наших екипа на овом послу, да се, из безбедносних разлога, не задржавају непотребно у зони рада.

СВАКОДНЕВНИ ПОСЛОВИ

Наше екипе ће данас радити на уређењу олука спортске хале у Темерину и на сакупљању смећа у рејону, који је за то данас предвиђен. Такође, наставља се замена и постављања нових саобраћајних знакова у нашој општини.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ

Снабдевање водом је уредно, без застоја и већих кварова, који би могли утицати на рад постројења, или на уличну мрежу. Поред редовних послова, Служба водовода је свакодневно и на терену, па ће тако данас имати неколико интервенција, као што је замена водомера, а биће једно санирање веће хаварије у шахту.

СРЕЂИВАЊЕ ГРОБАЉА

Данас ће се скупљати и односити опало лишће на Западном гробљу у Темерину. ЈКП „Темерин“ се стара да, поред осталог, и гробља у нашој општини буду што уреднија, па је овај радни задатак у склопу тих активности.

СВАКОДНЕВНА КОНТРОЛА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

Снабдевање водом је на уобичајеном нивоу, а дежурне екипе ЈКП „Темерин“ више пита дневно врше контpолне обиласке свих црпних станица у општини. Ниске дневне и ноћне температуре потенцијално су претња комплетном систему водоснабдевања, па се контроле црпних станица врше ради потпуног увида у стање изворишта и постројења, како би се… ЧИТАЈ ДАЉЕ…„СВАКОДНЕВНА КОНТРОЛА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА“

РАСУТА СО ПО ДРУМОВИМА

Екипе ЈКП „Темерин“ су посуле со у централним деловима наших месних заједница. Посути су прилази важнијим раскрсницама, на местима где се налазе семафори, тротоари у централним зонама, прилази институцијама.