Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

ПИЈАЦА

 

Пијаца се одржава у редовним терминима на све три локације у нашој општини, уз обавезу и продаваца и посетилаца да примењују све прописане мере заштите. О свим изменама ћемо јавност благовремено информисати. 


 

 

 

 

 

 

Gyors fordítás