Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

ПИЈАЦА

 

Јануар 2021.

*
Вашар у јануару, из безбедносних разлога, неће бити одржан.
* Пијаца се одржава у редовним терминима на све три локације у нашој општини, уз обавезу и продаваца и посетилаца да примењују све прописане мере заштите.

 


 

 

 

 

 

 

Gyors fordítás