ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Грејна сезона 2022/23. почиње 15.10.2022 г.

Од тог датума ће сви корисници, који су у систему даљинског грејања, имати топле радијаторе у својим становима, канцеларијским, школским и пословним објектима и просторијама.