ПОПРАВКЕ У ШАХТОВИМА

У току дана ће дежурне екипе Службе водоснабдевања вршити хаваријске поправке оштећења у шахтовима корисника, који су пријавили квар на водоводној мрежи.