ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈКП „ТЕМЕРИН“

У кабинету председника Младена Зеца данас је потписан Колективни уговор ЈКП „Темерин“, између Општине као оснивача предузећа, директора и два репрезентативна синдиката.
Колективни уговор пружа запосленима повољније услове од досадашњег Правилника о раду, који је био на снази дужи низ година. С обзиром да Колективни уговор годинама уназад није био потписан, Правилник о раду је запосленима пружао углавном законски минимум права и принадлежности.