РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

Радно време благајне у згради предузећа је сваког радног дана од 7 до 14.30 часова.