Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

 

16.06.2021.


15.06.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Анка Божић Остојић 1934.


14.06.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Славица Дејановић Смиљанић 1936.
Источно гробље – 13.00 Славко Донда 1948.


13.06.2021.


12.06.2021.

Сириг – 12.00 Бисерка Глигорић 1960.

Бачки Јарак – 13.00 Звонимир Михајловић 1949. 


11.06.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Мићо Јерковић 1950.

Западно гробље – 13.00 Varga Somogyi Rósza 1936.


10.06.2021.


09.06.2021.

Источно гробље – 11.00  Sípos Mihály Margit  1937. 


08.06.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Сава Вајагић 1953.

Бачки Јарак – 13.00 Петра Гавриловић Ђукић 1943.


07.06.2021.

Сириг – 12.00 Бранко Гргић 1948.

Западно гробље – 13.00 Szlimák Komiszár Zsuzsanna 1963.


06.06.2021.


05.06.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Љубинко Јовичић 1948.


04.06.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Мара Томишић Никутовић 1934.

Западно гробље – 13.00 Kúl Túri Jolán 1934.

Старо Ђурђево – 14.00 Миладин Рајић 1960.


03.06.2021.


02.06.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Миљка Кондић Зељковић 1936.

Западно гробље – 13.00 Morvai Szitár Magdolna 1954.

Сириг – 14.00 Добрила Савељић Кешељ 1933.


01.06.2021.

Западно гробље – 12.00 Uracs János 1944

Западно гробље – 13.00 Németh Mátyás 1939.31.05.2021.

Западно гробље – 12.00 Nagy István 1933


30.05.2021.


29.05.2021.

Западно гробље – 12.00 Kovács Arnold 1990.


28.05.2021.


27.05.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Радослав Шећеров 1939.

Старо Ђурђево – 13.00 Миља Јокић Бабић 1939.

Бачки Јарак – 14.00 Цвијо Шкавић 1951.


27.05.2021.


26.05.2021.

Западно гробље – 12.00 Péter Róbert 1971.

Старо Ђурђево – 13.00 Момир Тодоровић 1960.

Западно гробље – 14.00 Máj Szakál Borbála 1933.


25.05.2021.


24.05.2021.


23.05.2021.


22.05.2021.

Западно гробље – 12.00 Horváth László 1950.

Бачки Јарак – 13.00 Љубомир Павловић 1931.

Бачки Јарак – 14.00 Срето Узелац 1936.


21.05.2021.


20.05.2021.

Сириг – 12.00 Зоран Зечевић 1967.

Бачки Јарак – 13.00 Ђурађ Ковачевић 1950.

Бачки Јарак – 14.00 Савка Иваниш Вуковић 1946.


19.05.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Слободан Грујичић 1948.


18.05.2021.

Западно гробље – 12.00 Balázs Károly 1933.

Бачки Јарак – 13.00 Савка Стојановић Вуковић 1937.

Старо Ђурђево – 14.00 Varga Ferenc 1945.


17.05.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Душанка Поткоњак Јосиповић 1954.

Западно гробље – 13.00 Szajler Ádám 1942.

Старо Ђурђево – 14.00 Рада Штрбац Сантрач 1964.

Западно гробље – 15.00 Витомир Богдановић 1952.


16.05.2021.


15.05.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Мирјана Божић Ђуркин 1930.


14.05.2021.


13.05.2021.


12.05.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Рајко Бурић 1933.

Источно гробље – 13.00 Fekete Majoros Juliannа 1937.

Старо Ђурђево . 14.00 Радмила Урсуловић Марковић 1956.


11.05.2021.


10.05.2021.


09.05.2021.


08.05.2021.


07.05.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Велимир Грбић 1958.

Источно гробље – 13.00 László Lyubicsity Mira 1950.

Старо Ђурђево – 14.00 Зоран Мркшић 1952.


06.05.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Радојка Галовић Зец 1939.

Западно гробље – 13.00 Славица Чордаш Новаковић 1954.


05.05.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Радојка Шуматић Радишић 1931.


04.05.2021.


03.05.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Давид Шево 1931.


02.05.2021.


01.05.2021.

Старо Ђурђево – 11.00 Милован Павловић 1955.

Старо Ђурђево – 12.00 Анка Вујић Сузић 1955.30.04.2021.


29.04.2021.

Западно гробље – 12.00 Kapitány Mészáros Katalin 1934.

Старо Ђурђево – 13.00 Ратка Нађенивић Кнежевић 1943.


28.04.2021.

Западно гробље – 12.00 Kovács Fésűs Katalin 1947.


27.04.2021.

Сириг – 12.00 Томислав Сворцан 1929.

Западно гробље – 13.00 Borda Bakos Margit 1939.


26.04.2021.

Бачки Јарак – 12.00 Емил Сараџић 1944.

Западно гробље – 13.00 Varga Lajos 1935.

Старо Ђурђево – 14.00 Бранко Kурилић 1965.


25.04.2021.


24.04.2021.

Сириг – 11.00 Грозда Дукић Грмуша 1937.

Западно гробље – 12.00 Eberhardt Somogyi Rozália 1935.

Бачки Јарак – 13.00 Слободан Војводић 1936.

Бачки Јарак – 14.00 Ержебет Мркобрад Пацека 1944.


23.04.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Ненад Срданов 1946.


22.04.2021.

Сириг – 12.00, Мухамед Керановић 1945

Старо Ђурђево – 13.00, Анка Црногорац Кaраица 1955.


21.04.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Радивоје Бранковић 1949.

Бачки Јарак – 13.00, Ђуро Торбица 1949.

Западно гробље – 14.00, Jánosi Márton 1958.


20.04.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Радослав Томушиловић 1949.

Старо Ђурђево – 14.00, Милка Гушац Вулић 1933.

Западно гробље – 13.00, Tamás Pásztor Magdolna 1941.


19.04.2021.

Западно гробље – 12.00, Pasti Kihuth Katalin 1942.

Западно гробље – 14.00, Grnya Puskás Rozália 1931.

Старо Ђурђево – 13.00, Љиљана Ђуровић Сир Хубер 1958. 


18.04.2021.


17.04.2021.

Сириг – 12.00, Софија Новаков Новаков 1938.

Старо Ђурђево – 13.00, Марко Дуброја 1968.


16.04.2021.

Сириг – 12.00, Стево Поповић 1955.

Старо Ђурђево – 13.00, Љубица Дробац Божичић 1937.


15.04.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Чедо Шуматић 1961.


14.04.2021.

Источно гробље – 12.00, Mészáros Antal 1944.


13.04.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Бориша Супић 1937.


12.04.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Чедомир Ђилас 1948.

Западно гробље – 13.00, Bozóki Sándor 1945.

Бачки Јарак – 14.00, Владо Рујевић 1936.


11.04.2021.


10.04.2021.

Западно гробље – 11.00, Németh János 1940

Старо Ђурђево – 12.00, Слађана Роквић Митровић 1975.


09.04.2021.

Западно гробље – 12.00 Szvincsák Ferenc 1933


08.04.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Петар Косовац 1951.

Западно гробље – 13.00, Мирјана Мајорош Громилић 1960.

Сириг – 14.00, Пане Станишић 1926.


07.04.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Јанош Јасеновски 1946.

Старо Ђурђево – 13.00, Ђуро Радић 1936.

Старо Ђурђево – 14.00 Стојан Бањац 1934.


06.04.2021.

Старо Ђурђево – 14.00, Милко Стратијев 1949.

Западно гробље – 12.00, Faragó Bohócki Ilona 1936.

Западно гробље – 13.00, Varga József 1944.


05.04.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Пирошка Јанковић Лоц 1960.

Старо Ђурђево – 14.00, Милка Даниловић Самарџић 1939.

Бачки Јарак – 13.00, Босиљка Кљајић Кљајић 1933.


04.04.2021.


03.04.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Владо Тодоровић 1970.


02.04.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Gergely Zsuzsanna 1967.

Старо Ђурђево – 13.00, Данко Грбић 1959.

Сириг – 14.00, Љубица Кашанин Врачарић 1934.


01.04.2021.

Западно гробље – 12.00, Fehér Mihály 1960.


 

 


31.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Душан Милиновић 1949.

Бачки Јарак – 13.00, Славица Зорић Лакић 1940.


30.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Анђелка Балабан Милојевић 1942.

Старо Ђурђево – 13.00, Мирјана Дробац Софкинић 1937.

Старо Ђурђево – 14.00, Љубица Ступар Хаџић 1931.


29.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Анђелко Дубровац 1939.

Источно гробље – 13.00, Milinszki József 1922.

Западно гробље – 14.00, Varga Imre 1939.


28.03.2021.


27.03.2021.

Сириг – 12.00, Слободан Којић 1944.

Старо Ђурђево – 13.00, Савка Трифуновић Грубор 1930.


26.03.2021.

Бачки Јарак – 14.00, Маринко Зорић 1962.

Западно гробље – 12.00, Jánosi Varga Ilona 1944.

Западно гробље – 13.00, Somkereki Barta Danica 1955.


25.03.2021.


24.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Милош Рујевић 1932.

Сириг – 13.00, Горан Ћурчић 1962.


23.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00 Душан Санадер 1950.

Старо Ђурђево – 13.00 Лазо Станишић 1966.

Западно гробље – 13.00 Klinec Fekete Mária 1931.


22.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Бранко Јосиповић 1954.

Сириг – 13.00, Љуба Шупут Кајтез 1932.

Западно гробље – 14.00 Vécsi Koperec Julianna 1955.


21.03.2021.


20.03.2021.


19.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Мирко Латиновић 1959.

Бачки Јарак – 13.00, Стана Сарјаш Војводић 1948.


18.03.2021.

Западно гробље – 12.00, Uracs János 1939.

Источно гробље – 13.00, Sörös Lepár Katalin 1947.

Бачки Јарак – 14.00, Слободан Хргић 1948.


17.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Миља Даниловић Коџо 1952.

Бачки Јарак – 14.00, Бранислав Вуцеља 1956.

Старо Ђурђево – 13.00, Стеван Дробац 1933. 


16.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Слободан Мајкић 1960.

Сириг – 12.00, Juliš Hancko Pastor 1932.

Сириг – 13.00, Стеван Козарац 1953.


15.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Слободан Балабан 1956.

Старо Ђурђево – 13.00, Марија Лахош Бокан 1940.

Старо Ђурђево – 14.00, Славица Челебић Стојшин 1953.


14.03.2021.


13.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Драгица Ђукић Лисица 1934.

Старо Ђурђево – 14.00, Неђо Шућур 1948.

Бачки Јарак – 13.00, Станко Стојановић 1960.


12.03.2021.


11.03.2021.


10.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Томислав Ковачевић 1967.

Бачки Јарак – 14.00, Милица Боровница Чутурило 1939.

Западно гробље – 13.00 Kiss János 1942.


09.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Живко Свитић 1957.

Старо Ђурђево – 13.00, Славко Кнежевић 1940.

Старо Ђурђево – 14.00 Љубица Срдић Витас 1951.


08.03.2021.

Западно гробље – 12.00 Bado Pál 1949.

Западно гробље – 13.00 Даница Пењашковић Ђурђев 1943.

Старо Ђурђево – 14.00, Милован Врховац 1924.


07.03.2021.


06.03.2021.


05.03.2021.

Старо Ђурђево – 14.00, Петар Јанузовић 1948.


04.03.2021.


03.03.2021.

Сириг – 12.00, Блажо Суботић 1931.


02.03.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Hajdu Laslo 1951.


01.03.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Драгиња Максић Кос 1935.

Бачки Јарак – 13.00, Мартон Деже 1949.

Старо Ђурђево – 14.00, Душанка Кљајић Ћулибрк


 

 


28.02.2021.


27.02.2021.

Источно гробље – 12.00, Hoffmann Artúr 1954.

Источно гробље – 13.00, Zakinszky Zavarkó Rozália 1934.


26.02.2021.


25.02.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Јадранко Дуновић 1969.

Бачки Јарак – 13.00, Неђељко Ђуран 1942.

Западно гробље – 14.00, Morvai László 1951.


24.02.2021


23.02.2021.

Бачки Јарак – 13.00, Невенка Ђаковић Вуцеља 1945.

Бачки Јарак – 14.00, Божо Пердув 1941.

Бачки Јарак – 15.00, Милка Вујановић Козомора 1957.

Старо Ђурђево – 12.00, Миленко Берић 1965.


22.02.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Перо Ћеран 1949.

Старо Ђурђево – 14.00, Видосава Суботин Бранков 1955.
Западно гробље – 13.00, Zsúnyi Péter 1955.


21.02.2021.


20.02.2021.

Источно гробље – 12.00, Zakinszki Sándor 1960.

Западно гробље — 13.00, Cehola Palicskó Irén 1936.


19.02.2021.


18.02.2021.

Западно гробље – 12.00, Horvát (Matuska) Mária 1945.


17.02.2021


16.02.2021.


15.02.2021.

Бачки Јарак – 12.00, Мићо Текић 1959.

Западно гробље – 13.00, Lukács Angéla 1974.


14.02.2021.


13.02.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Зоран Ковачевић 1964.


12.02.2021


11.02.2021


10.02.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Лазар Војводић 1946.

Бачки Јарак – 12.00, Коса Пантош 1932.


09.02.2021.


08.02.2021.

Старо Ђурђево – 12.00, Ненад Родић 1955.

Западно гробље – 13.00 Pásztor Sándor 1936.


07.02.2021.


06.02.2021.

Западно гробље – 12.00, Varga Sándor 1935.

Западно гробље – 13.00, Sörös Nikol 1971.


05.02.2021.

Источно гробље – 12.00, Kihut Gizella (Orosz) 1956.

Бачки Јарак – 13.00, Борка Пекић 1930.

Бачки Јарак – 14.00, Дева Бањац (Лукач) 1933.


04.02.2021.


03.02.2021.

Западно гробље – 13.00, Teleki György 1951.
Бачки Јарак – 14.00, Душанка Томић  (Ушћебрка) 1948.


02.02.2021.
Бачки Јарак – 12.00, Дара Пјевић (Жигић) 1938.


01.02.2021.

Бачки Јарак – 11.00, Марија Љубичић (Прекоп) 1937.

Западно гробље – 12.00, Varga  János (Károly) 1931.

Старо Ђурђево – 13.00, Милка Куриџа (Трудић) 1963.


 

 


31.01.2021.


30.01.2021.


29.01.2021.

СтароЂурђево – 12.00, Мара Јеремић (Париповић) 1946.


28.01.2021.


27.01.2021.


26.01.2021.

Источно гробље – 12.00, Lackó Mária (Kiss) 1944.

СтароЂурђево – 13.00, Марија Радуловић (Гајић) 1952.

Старо Ђурђево – 14.00, Рајко Сузић, 1948.

 

Gyors fordítás