Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

 

Распоред одношења кућног смећа:

Понедељак:

– Новосадска улица у Темерину (од И.Л.Рибара до пруге)

– западна страна Темерина

Уторак:

– источна страна Темерина

– источна страна Сирига

Среда:

– Темерин Телеп

Четвртак: 

– Старо Ђурђево

– западна страна Сирига

Петак:

– Бачки Јарак

Gyors fordítás