ТОПЛАНА

Производња и дистрибуција топлотне енергије

ЈКП „Темерин“ – Темерин, у оквиру својих делатности, врши производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. Производња топлотне енргије се одвија у два призводна погона: топлана „Центар“ и топлана „Парк“.

–  Дистрибуција до корисника врши се путем топловодне мреже, дужине 2441m, и у 29 топлотних подстаница.

–  Површина објеката који се налазе на систему даљинског грејања је 33.152,95 m2.

–  Инсталисана снага износи 8,25 MW.

Грејна сезона почиње 15.10., а завршава 15.04., а, у зависности од временских услова, може да почне раније, или да се продужи.

Редовно радно време за обе топлане је

радни дан: од 05h до 21ч,

викенд: од 06h до 21ч.

Радно време се продужава за време празника, као и у случајевима екстремно ниских температура.

Све евентуалне проблеме са снабдевањем топлотном енергијом пријавити на бројеве телефона у топланама:

– топлана „ Центар“   062 88 51 684

– топлана „ Парк“   062 88 51 683