УРЕЂЕЊЕ КАЛВАРИЈЕ

Данас ће наша теренска екипа службе Одржавања зеленила косити траву на Калварији у Темерину.