ВЕОМА ЧЕСТО РАДИМО У ТЕШКИМ УСЛОВИМА

Без обзира на доба године, или дана, без обзира на временске услове, наше теренске екипе одмах реагују на сваку пријаву квара, или уличну хаварију.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2870897916564648&id=1495523890768731