Вода на изворишту „Код кадског купатила“ је микробиолошки исправна

Испитивани микробиолошки параметри одговарају нормама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, Сл. лист СРЈ, број 42/98, 44/99 члан 3 и Правилника о изменама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће Сл. гласник РС број 28/2019.