ВОДА

 

Тренутно је у општини Tемерин активно 11 бунара, на 4 водозахвата.

МЗ Сириг – 1 бунар

МЗ Темерин – 5 бунара

МЗ Старо Ђурђево – 3 бунара
МЗ Бачки Јарак – 2 бунара

–  Просечна дневна потрошња воде у општини Темерин је око 4.050 м3 

–  Притисак у мрежи варира и зависи од удаљености потрошача од црпне станице, али је у границама од 2,1 до 2.7 бара.

Анализа – студија постојећег стања водовода Темерина 18.05.2020.