ЗА ГРАЂАНСТВО ОБУСТАВЉЕНО ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА НА ДЕПОНИЈУ

Док траје санирање пожара и његових последица, обустављено је одношење комуналног и грађевинског отпада на општинску депонију на путу Темерин-Сириг, што значи да грађанима, који дођу својим возилима и довезу смеће, неће бити дозвољен улазак на депонију.

Наша служба одношења комуналног отпада функционише нормално, смеће се односи по већ сутаљеном распореду рејона по данима.

Фекалне цистерне имају приступ депонији и могу се истресати фекалне воде.

За време трајања овог стања, комунални редари ће појачати своје присуство на терену, како би се спречило бацање смећа на недозвољеним местима и стварање дивљих депонија.

О промени режима функционисања депоније јавност ће бити благовремено информисана.