ЗА ПРАЗНИК СМЕЋЕ ЋЕ СЕ ОДНОСИТИ УОБИЧАЈЕНО

За време сретењског празника, тј. на нерадне празничне дане, служба одношења кућног смећа ће радити уобичајено, по уобичајеном распореду рејона по данима.