ЗАВРШАВА СЕ ПОСТАВЉАЊЕ СЛАВИНА И ПУМПИ НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА

У току дана ће бити постављене славине и пумпе на гробљу у Бачком Јарку и тиме ће акција пуштања у рад јавних чесми у целој општини бити завршена.