ОПАСНОСТ ОД ЗАМРЗАВАЊА ВОДОМЕРА

Из наше службе Водоснабдевања упозоравају да, због ниских спољних темература, може доћи до смрзавања воде у водомеру, што би проузроковали квар механизма, али би највероватније довело и до пуцања стакла. Уколико би стакло водомера пукло, чим би се повратила циркулација воде, дошло би до константног неконтролисаног изливања воде у шахт, а самим тим и до вишеструко повећаног броја кубика потрошене воде и драстично увећаног рачуна. Подсећамо наше суграђане да ЈКП „Темерин“ има одговорност до водомера, а да су водомер и даља инсталација у одговорности власника прикључка.

Да би се спречило замрзавање водомера, потребно је шахт очистити и уредити тако да у њему не буде воде, обезбедити да водомер није затрпан земљом, или грађевинским шутом, да је поклопац на свом месту. Наравно, пожељно је и чешће визуелно проверавање у каквом је су стању шахт и водомер.