О НАМА

Јавно комунално предузеће „Темерин“ из Темерина

ЈКП „Темерин“ Темерин

Кошут Лајоша 31/1

21235 Tемерин

021/843-666

021/843-754

www.jkptemerin.com

www.facebook.com

office@jkptemerin.com

Одговорна лица:

Драган Бјељац, мастер инжињер безбедности саобраћаја – в.д. директор

Надзорни одбор:

1. Здравко Ињац, дипломирани економиста – председник

2. Снежана Ћулибрк, дипломирани економиста – члан

3. Бранислав Миљковић, дипломирани правник – члан

Радне биографије чланова Надзорног одбора ЈКП „Темерин“