Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документи су у PDF формату. За отварање, кликните на назив.

 


2-1/2021 – Jавна набавка електричне енергије
2-2/2021 – Jавна набавка за изнајмљивање опреме за земљане радове
2-3/2020 – Јавна набавка комуналног возила – аутосмећар
2-4/2021 – Јавна набавка за Агенцијске услуге за ангажовање лица за сезонске послове (базен, дивље депоније, уништавње амброзије, чишћење и одржавање путева, отресишта, атмосферских канала…)


Лицитација за закуп пијачних места – јануар 2021.


Правилник о планирању и спровођењу поступака јавних набавки и праћења извршења уговора


Одлука о првој допуни Плана јавних набавки за 2021 г.

План јавних набавки за 2021.


План јавних набавки за 2020_1

План јавних набавки за 2020_2

План јавних набавки за 2019.

План јавних набавки за 2018.

План јавних набавки за 2017.

План јавних набавки за 2016.

 

 

Gyors fordítás