ПРИЈАВИ СТАЊЕ НА ВОДОМЕРУ

Посредством ове контакт форме можете пријавити стање на водомеру.

НАПОМЕНА:
Да би пријава била валидна, потребно је да попуните све тражене податке. У случају да не буду унети сви подаци, или буду унети произвољно, или дође до непоклапања унетих података, таква пријава неће бити бити процесуирана и унета у систем обрачуна потрошње воде.
Овај начин попуњавања контакт форме је неопходан да би се избегли злонамерни покушаји манипулације.