ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020

Извештај о пословању за 2020 годину

 

Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за I квартал 2020

Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за II квартал 2020

Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за IV квартал 2020