ОПАСНОСТ ОД ЗАМРЗАВАЊА ВОДОМЕРА

Из наше службе Водоснабдевања упозоравају да, због ниских спољних темература, може доћи до смрзавања воде у водомеру, што би проузроковали квар механизма, али би највероватније довело и до пуцања стакла…. ЧИТАЈ ДАЉЕ…„ОПАСНОСТ ОД ЗАМРЗАВАЊА ВОДОМЕРА“

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У УЛ. МИКЕ АНТИЋА

По налогу Општине, данас радимо на уређењу атмосферске канализације у улици Мике Антића у МЗ Старо Ђурђево. Атмосферске воде су у тој улици већ дуже време проблем и данас ћемо… ЧИТАЈ ДАЉЕ…„АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У УЛ. МИКЕ АНТИЋА“

СВАКОДНЕВНА КОНТРОЛА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

Снабдевање водом је на уобичајеном нивоу, а дежурне екипе ЈКП „Темерин“ више пита дневно врше контpолне обиласке свих црпних станица у општини. Ниске дневне и ноћне температуре потенцијално су претња… ЧИТАЈ ДАЉЕ…„СВАКОДНЕВНА КОНТРОЛА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА“

РАСУТА СО ПО ДРУМОВИМА

Екипе ЈКП „Темерин“ су посуле со у централним деловима наших месних заједница. Посути су прилази важнијим раскрсницама, на местима где се налазе семафори, тротоари у централним зонама, прилази институцијама.

ОТЕЖАНО ОДНОШЕЊЕ КУЋНОГ СМЕЋА

Због веома ниских спољних температура, које отежавају рад хидрауличних система на камионима, скупљање и одношење смећа се данас одвија спорије него што је то уобичајено. Молимо наше суграђане за разумевање,… ЧИТАЈ ДАЉЕ…„ОТЕЖАНО ОДНОШЕЊЕ КУЋНОГ СМЕЋА“