Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

ВЕСТИ

Након одређених проблема са механизацијом у претходном периоду, када су температуре биле веома ниске, скупљање и одношење кућног смећа је
Из наше службе Водоснабдевања упозоравају да, због ниских спољних темература, може доћи до смрзавања воде у водомеру, што би проузроковали
По налогу Општине, данас радимо на уређењу атмосферске канализације у улици Мике Антића у МЗ Старо Ђурђево. Атмосферске воде су
Данас радимо на сечењу стабала и орезивању грана, које угрожавају ваздушне инсталације. Молимо наше суграђане, који наиђу на неку од
Наше екипе ће данас радити на уређењу олука спортске хале у Темерину и на сакупљању смећа у рејону, који је
Снабдевање водом је уредно, без застоја и већих кварова, који би могли утицати на рад постројења, или на уличну мрежу.
Gyors fordítás