Back to Top

  Дежурни телефони: 843-666, 0631042110

ВЕСТИ

У мају месецу се неће очитавати водомери, него ће се потрошња укњижити на основу годишњег просека. Када на крају квартала
Због изненадне хаварије, могуће је искључење воде у Бачком Јарку од 10 до 12 часова.
Ради санирања велике хаварије на водоводној мрежи испред зграде Општине, ангажовали смо значајне капацитете, како људске, тако и машинске, а
Gyors fordítás