ПРАВИЛНИК О РАДУ

Правилник о раду ЈКП „Темерин“

Правилник о допуни правилника о раду 1533/16 од 10.11.2016.

Правилник о допуни правилника о раду 4835-1/19 од 31.12.2019.

Правилник о допуни правилника о раду 240-1/20 23.01.2020.

Правилник о допуни правилника о раду 4271-1/20 03.12.2020.

Правилник о допуни правилника о раду 4559/20 од 24.12.2020.