ДЕЛИМИЧНА РЕСТРИКЦИЈА ИСТОВАРА ОТПАДА НА ДЕПОНИЈИ

Од четвртка (02.02.2023.) на депонији ће бити дозвољен истовар чврстог грађевинског отпада (цигла, блокови, цреп…), а неће бити дозвољен истовар столарије, бетонских плоча , бетонских греда, черпића, земље…
Забрана истовара чврстог комуналног отпада и даље је на снази.