ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ О БОНОВИМА ЗА ДЕПОНИЈУ

Уколико се догоди да неко купи бон, који важи 7 дана, а ЈКП у том периоду затвори депонију и тако обустави истовар отпада, купац може доћи на благају предузећа и бон ће бити продужен за онолико дана колико се није могло ући на депонију.
Нећемо продужавати рок важења бона у случају да депонија буде отворена, а купац не искористи купљен бон.