ХИТНО ИСКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ У БАЧКОМ ЈАРКУ

Хитно је искључена вода у Бачком Јарку и биће пуштена у току дана, по завршетку радова.