ХИТНО ИСКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ У НАСЕЉУ БАЧКИ ЈАРАК

Дошло је до искључења воде у читавом насељу Бачки Јарак, јер су извођачи радова на магистралном цевоводу нехотице оштети ли постојећу цев, па воде неће бити док се квар не отклони.