Портал „Темерин инфо“ је направио одличан и садржајан интервју са директором ЈКП „Темерин“ Жељком Џакулом.
Директор је дао информације и одговорио на многа актуелна питања из делокруга рада предузећа.
Видео на: ТЕМЕРИН ИНФО