ИСКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ ДАНАС У СИРИГУ

Због изненадне потребе за радовима на црпној станици, у насељу Сириг ће данас бити искључена вода од 10 часова, па до завршетка радова.