НАСТАВЉА СЕ ЗАМЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА

Замена и постављање саобраћајних знакова је акција, која се спроводи током целе године, па ће и данас екипе ЈКП „Темерин“ бити на терену и обављати овај посао.
Молимо наше суграђане да посебно обрате пажњу, с обзиром да ће наши људи у току овог посла бити у близини коловоза на локацијама на којима се врши замена и постављање знакова. Биће видно обележени флуоросцентним прслуцима, али није на одмет још мало повећати опрезност.