НЕЋЕ СЕ ОЧИТАВАТИ ВОДОМЕРИ У ЈУНУ

  • У јуну месецу се неће очитавати водомери, него ће се потрошња укњижити на основу годишњег просека. Када на крају квартала водомери буду очитани, извршиће се сравњивање потрошене воде.

Сви наши суграђани, који то желе, могу сами извршити очитавање и послати нам податке. У том случају ће обрачун потрошње бити извршен на основу података које нам јаве.

Самоочитавање и јављање података се може извршити до краја месеца, а подаци се јављају преко секције ПРИЈАВА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ на овом сајту, или путем телефона, чије бројеве могу видети у секцији КОНТАКТ. Такође, податке о потрошњи наши суграђани могу доставити лично у дирекцију ЈКП „Темерин“, или на благајне у Сиригу и Бачком Јарку.

Напомињемо да подаци, који у ЈКП „Темерин“ стигну након истека месеца маја, неће бити узети у обрачунски процес.