ИСКЉУЧЕНА ЈЕ ВОДА У БАЧКОМ ЈАРКУ

Због хитне санације хаварије на мрежи у улици Ивана Милутиновића, искључена је вода у Бачком Јарку и биће укључена након завршетка радова.