ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ЈАВЉАЊА СТАЊА НА ВОДОМЕРУ

Поштовани суграђани,

стање на водомеру се може јавити лично на инфо шалтеру у дирекцији предузећа, на благајнама у Сиригу и Бачком Јарку, или директно на број телефона:

Рекламације и пријава стања на водомеру: 021/843-666 лок. 31  (7-15)