ОБАВЕШТЕЊЕ

Због прогнозиране изузетно високе температуре у суботу 23.07.2022. године, депонија чврстог комуналног отпада ће радити по измењеном режиму, због опасности од поновне појаве пожара.

Депонија ће бити отворена за одлагање чврстог отпада у периоду од 6 до 9 часова преподне, а остатак дана улаз на депонију и истовар чврстог отпада неће бити дозвољен.

Истакање комуналних отпадних вода из цистерни у лагуну ће бити редовно, без измене у радном времену.