ПЛАН ОДНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА ЗА ПРАЗНИКЕ

01.01.2024. – СМЕЋЕ СЕ НЕЋЕ ОДНОСИТИ

02.01.2024.  – СМЕЋЕ СЕ РЕДОВНО ОДНОСИ